Zprávy o činnosti příspěvkové organizace - účetní :

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2012 včetně roční účetní závěrky (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha):

Zprava_o_cinnosti_organizace_za_rok_2012.pdf (224676)
P104_1.pdf (194188)
P104_2.pdf (179514)
P104_3.pdf (141735)
P104_5.pdf (117623)
Priloha.pdf (365430)
Prilohy.pdf (374644)

Rozvaha_a_Bilance.pdf (339741)

                                                                                                                                                     

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2013 včetně roční účetní závěrky (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha):