Veřejné dokumenty

V této části jsou obsaženy všechny dokumenty, které je škola ze zákona a ostatních předpisů povinna zveřejnit.

Zřizovací listina = fotogalerie.

Ostatní dokumenty ve formátu pdf ke stažení.